Spolu s publikaci nové verze EU cookies došlo na našem B2B rozhraní k aktualizaci a  k zásadní změně a to v tom smyslu,
že na Velkoobchodním B2B rozhraní KupDárek nejsou bez přihlášení vidět žádné produkty - ty se zobrazí až
přihlášenému zákazníkovi, v jeho příslušné cenové hladině a s jeho registrovanými údaji.